Nasi eksperci wypowiadali się między innymi w:

szkolenie rodo eksperci forbes
szkolenie rodo eksperci gazeta prawna
szkolenie rodo eksperci lex
szkolenie rodo eksperci newsweek
szkolenie rodo eksperci onet
szkolenie rodo eksperci rzeczpospolita

Sprawdź naszą ofertę zajęć z ochrony danych osobowych

Szkolenie RODO

Jednodniowe szkolenie z RODO dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności dla administratorów danych oraz dla pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych IOD, rozpoczynających poznawanie RODO. Program obejmuje podstawowe zagadnienia z nowych zasad ochrony danych osobowych. Uczestnicy otrzymują wzorcową dokumentację RODO oraz certyfikat.

kurs iod

Dwudniowy, średnio-zaawansowany kurs przygotowujący do sprawowania funkcji IOD: omówienie rejestru czynności, rejestru kategorii przetwarzań i analizy ryzyka, a także ćwiczenie sporządzania: obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia, polityki ochrony danych oraz powiązanych procedur. Omówimy obowiązki IOD, a także postępowanie naruszeniowe. Pracujemy na wzorcowej: polityce ochrony danych, umowie powierzenia i procedurach.

warsztaty rodo

Dwudniowe zaawansowane warsztaty z RODO: wykonywanie audytów, analizy ryzyka i DPIA, rejestru czynności i rejestru kategorii. Nadto praktyczne stosowanie zasady retencyjności
oraz postępowanie w przypadku kontroli. Warsztaty są realizowane praktycznie – z użyciem komputerów, na przykładzie konkretnej organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymują wzory DPIA, analizy ryzyka i rejestru czynności.

Kurs RODO

Czterodniowy, zaawansowany kurs z RODO, przygotowujący do sprawowania funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz samodzielnego przeprowadzania audytów i realizacji wdrożeń. Prowadzony w formule mieszanej, z uwzględnieniem praktycznych warsztatów na konkretnym przykładzie organizacji. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat i kompleksową wzorcową dokumentację RODO (ponad 50 dokumentów).

...i dołącz do grona 10 000 + zadowolonych Klientów:

szkolenie rodo ministerstwo cyfryzacji logo

Członkostwo w Grupie Roboczej przy Ministerstwie Cyfryzacji przyniosło nam bogate doświadczenia pozwalające świadczyć dla Państwa usługi z zakresu ochrony danych osobowych najwyższej jakości.

Sprawdź podziękowania Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego dla naszego eksperta:

Szkolenia RODO dla osób upoważnionych do przetwarzania danych (8h)
Liczba dni:

Jednodniowe szkolenie z RODO dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności dla administratorów danych oraz dla personelu. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych IOD, rozpoczynających poznawanie RODO. Program obejmuje podstawowe zagadnienia z nowych zasad ochrony danych osobowych. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz wzorcową dokumentację RODO:

 • Politykę ochrony danych osobowych
 • Dokument przewodni do analizy ryzyka z szablonem matryc
 • Wzór obowiązku informacyjnego RODO
 • Wzory rejestrów: czynności, kategorii, naruszeń
 • Wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Wzór oświadczenia o powołaniu IOD (Inspektora Ochrony Danych)
 • Wzory zgłoszenia naruszenia do PUODO oraz powiadomienia o naruszeniu
 • Szablony umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (dla ADO i PP)

+3 miesięczny pakiet Optimum w profesjonalnym narzędziu NiezbędnikRODO.pl o wartości 89,97 zł netto.

Poznaj szczegółowe informację i ofertę:

Kursy dla Inspektorów Ochrony Danych - podstawowe (16h)
Liczba dni:

Dwudniowy, średnio-zaawansowany kurs przygotowujący do sprawowania funkcji IOD: omówienie rejestru czynności, rejestru kategorii przetwarzań i analizy ryzyka, a także ćwiczenie sporządzania: obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia, zgłoszenia naruszenia ochrony danych i poszerzone omówienie procedur (środków organizacyjnych ochrony danych). Omówimy obowiązki IOD, a także postępowanie naruszeniowe. Pracujemy na wzorcowych: obowiązku informacyjnym, umowie powierzenia i zgłoszeniu naruszenia.Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w Kursie IOD oraz:

 • Wzorcową dokumentację RODO – jak dla Szkolenia z RODO
 • 26 przykładowych procedur (organizacyjnych środków ochrony danych osobowych)
 • Rejestry realizacji żądań, osób upoważnionych, IT, urządzeń i nośników
 • Rejestry powierzeń i udostępnień danych osobowych

+3 miesięczny pakiet Optimum w profesjonalnym narzędziu NiezbędnikRODO.pl o wartości 89,97 zł netto.

Poznaj szczegółowe informację i ofertę:

Warsztaty RODO dla Inspektorów Ochrony Danych (16h)
Liczba dni:

Dwudniowe zaawansowane warsztaty z RODO: wykonywanie audytów, analizy ryzyka i DPIA, rejestru czynności i rejestru kategorii. Nadto praktyczne stosowanie zasady retencyjności oraz postępowanie w przypadku kontroli. Warsztaty są realizowane praktycznie – z użyciem komputerów, na przykładzie konkretnej organizacji. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach RODO oraz:

 • Wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień od osoby wysłuchiwanej w ramach audytu
 • Uzupełniony przykład raportu z audytu
 • 27-mio stronicowy dokument przewodni (metodologia) do analizy ryzyka z matrycą dla prawdopodobieństwa, skutków i zagrożeń
 • 22 zasoby z konkretnymi zagrożeniami i podatnościami w matrycach ryzyk (edytowalny plik Excel)
 • Wzór rejestru czynności przetwarzania, z przykładowymi czynnościami na danych (>20), obejmującymi czynności kadrowe oraz zynności ofertowania i świadczenia sprzedaży
 • Standardowe klauzule stosowane przy transferach danych osobowych
 • Przykład pisma UODO w sprawie potencjalnego naruszenia
 • Decyzję UODO w sprawie naruszenia – wraz z praktyczną analizą

+3 miesięczny pakiet Optimum w profesjonalnym narzędziu NiezbędnikRODO.pl o wartości 89,97 zł netto.

Poznaj szczegółowe informację i ofertę:

Warsztaty RODO z analizy ryzyka, audytów i DPIA (8h)
Liczba dni:

Praktyczne, jednodniowe warsztaty z analizy ryzyka ochrony danych oraz oceny skutków ochrony danych (DPIA/ OSOD). Połączone z modułem dotyczącym wykonywania audytów systemów przetwarzania danych osobowych, dostarczą Ci umiejętności wykonywania działań wdrożeniowych RODO. Uczestnicy warsztatów otrzymują wzór DPIA oraz wzór analizy ryzyka, wraz z przykładowo uzupełnioną matrycą ryzyk zasobów organizacji (ponad 20). Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w Warsztacie z analizy ryzyka oraz:

 • Wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień od osoby wysłuchiwanej w ramach audytu RODO
 • Uzupełniony przykład raportu z audytu systemu przetwarzania danych osobowych
 • 27-mio stronicowy dokument przewodni (metodologia) do analizy ryzyka z matrycą dla prawdopodobieństwa, skutków i zagrożeń
 • 22 zasoby z konkretnymi zagrożeniami i podatnościami w matrycach ryzyk (edytowalny plik Excel)

+3 miesięczny pakiet Optimum w profesjonalnym narzędziu NiezbędnikRODO.pl o wartości 89,97 zł netto.

Poznaj szczegółowe informację i ofertę:

Warsztaty RODO z rejestru czynności, retencji i transferów danych (8h)
Liczba dni:

Jednodniowe warsztaty ze sporządzania rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii – podstawowych dokumentów RODO. Konkretnie omawiamy zalecane terminy przetwarzania danych osobowych. Warsztaty są wzbogacone o pogłębione omówienie międzynarodowych transferów danych osobowych, a także postępowanie kontrolne PUODO. Uczestnicy warsztatów otrzymują:

 • Wzór rejestru czynności przetwarzania, z przykładowymi czynnościami na danych (>20), obejmującymi czynności kadrowe oraz czynności ofertowania i świadczenia sprzedaży
 • Standardowe klauzule stosowane przy transferach danych osobowych
 • Przykład pisma UODO w sprawie potencjalnego naruszenia – wraz z warsztatem praktycznym
 • Decyzję UODO w sprawie naruszenia – wraz z praktyczną analizą kontroli UODO

+3 miesięczny pakiet Optimum w profesjonalnym narzędziu NiezbędnikRODO.pl o wartości 89,97 zł netto.

Poznaj szczegółowe informację i ofertę:

ZAJĘCIA ONLINE Zajęcia są dostępne także online (na żywo)!

Kursy dla Inspektorów Ochrony Danych - rozszerzone (32h)
Liczba dni:

Czterodniowy, zaawansowany kurs z RODO, przygotowujący do sprawowania funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz samodzielnego przeprowadzania audytów i realizacji wdrożeń. Prowadzony w formule mieszanej, z uwzględnieniem praktycznych warsztatów na konkretnym przykładzie organizacji. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia Kursu RODO oraz:

 • Politykę ochrony danych osobowych
 • Szablony kilkunastu obowiązków informacyjnych RODO
 • Wzory rejestrów: kategorii, naruszeń
 • Wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Wzór oświadczenia o powołaniu IOD (Inspektora Ochrony Danych)
 • Wzory zgłoszenia naruszenia do PUODO oraz powiadomienia o naruszeniu
 • Szablony umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (dla ADO i PP)
 • 26 przykładowych procedur (organizacyjnych środków ochrony danych osobowych)
 • Rejestry realizacji żądań, osób upoważnionych, IT, urządzeń i nośników
 • Rejestry powierzeń i udostępnień danych osobowych
 • Wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień od osoby wysłuchiwanej w ramach audytu RODO
 • Uzupełniony przykład raportu z audytu systemu przetwarzania danych osobowych
 • 27-mio stronicowy dokument przewodni (metodologia) do analizy ryzyka z matrycą dla prawdopodobieństwa, skutków i zagrożeń
 • 22 zasoby z konkretnymi zagrożeniami i podatnościami w matrycach ryzyk (edytowalny plik Excel)
 • Wzór rejestru czynności przetwarzania, z przykładowymi czynnościami na danych (>20), obejmującymi czynności kadrowe oraz czynności ofertowania i świadczenia sprzedaży
 • Standardowe klauzule stosowane przy transferach danych osobowych
 • Przykład pisma UODO w sprawie potencjalnego naruszenia – wraz z warsztatem praktycznym
 • Decyzję UODO w sprawie naruszenia – wraz z praktyczną analizą kontroli UODO

+3 miesięczny pakiet Optimum w profesjonalnym narzędziu NiezbędnikRODO.pl o wartości 89,97 zł netto.

Poznaj szczegółowe informację i ofertę:

Dlaczego Klienci nas uwielbiają?

Każdy uczestnik zajęć szkoleniowych otrzymuje gruntowną i praktyczną wiedzę oraz pakiet dodatkowych, wyjątkowych korzyści:

Certyfikat RODO, potwierdzający uczestnictwo w zajęciach

NiezbędnikRODO.pl
z każdym zamówieniem GRATIS !
3 miesiące dostępu do narzędzia online do zarządzania systemem ochrony danych

Atrakcyjne i przydatne upominki

Wzór dokumentacji RODO (w omawianym zakresie)

Kompleksowa opieka

Jesteśmy wpisani do:

RIS

Wsparcie prawne dla uczestników szkolenia

Darmowy dostęp na 3 miesiące do systemu pozwalającego wdrożyć RODO
w Twojej organizacji, aż 80% szybciej!

Wszystkie niezbędne narzędzia w jednym bezpiecznym miejscu:

 • Zarządzanie rejestrami
 • Zarządzanie zasobami
 • Bezpieczeństwo
 • Pozostałe atuty
 • Rejestr czynności
 • Rejestr kategorii przetwarzań
 • Rejestr naruszeń
 • Monitorowaniu czasu do zgłoszenia naruszenia
 • Rejestr upoważnień do przetwarzania DO
 • Monitorowanie zapoznania z upoważnieniami
 • nr screen 1

  Potwierdzona jakość usług

  Poznaj opinie o jakości naszych usług:

  Anna Mrozowska

  Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor...

  Czytaj więcej
  dr Tomasz Lewandowski

  Doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu SWPS. Ceniony dydaktyk, legitymujący się wieloletnim prowadzeniem zajęć na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...

  Czytaj więcej
  Krzysztof Łoś

  Od 2006 roku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w licznych spółkach specjalistycznych z szczególnie wymagającej i „zapalnej” branży telekomunikacyjnej. Odpowiadał w nich za...

  Czytaj więcej
  Agnieszka Chmielewska

  Praktyk. Legitymuje się wyjątkową i wąską specjalizacją w dwóch obszarach ochrony danych osobowych: w sektorze medycznym i energetycznym. Pełniła obowiązki ABI m. in. w spółce...

  Czytaj więcej
  r. pr. Paweł Libertowski

  Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i doświadczony dydaktyk. Począwszy od 2009 roku prowadził zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

  Czytaj więcej

  Prowadzimy zajęcia z RODO w całej Polsce oraz ONLINE

  Wybierz swoje miasto lub wersję online:

  Wiemy jak ważna dla naszych Klientów jest lokalizacja. Zajęcia prowadzimy zawsze w sprawdzonych obiektach hotelowo-konferencyjnych. Dbamy o komfort Uczestników, pilnując aby zajęcia przebiegały w bardzo dobrze wyposażonych, oświetlonych i klimatyzowanych salach szkoleniowych.

  Zapraszamy do zapoznania się z programami oraz korzyściami naszych zajęć. Nasza oferta szkoleniowa przygotowana jest zarówno dla Uczestników chcących zapoznać się z tematyką RODO w trybie jednodniowego szkolenia RODO “Rodo w pigułce”, jak również dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki zaawansowanym zajęciom w formie kursów IOD, warsztatów RODO oraz kursów RODO.

  Poznaj szczegółowe informacje i ofertę:

  Terminy zajęć z nowych zasad ochrony danych

  Sprawdź

  Doświadczenie w praktyce od lat

  SzkolenieRODO.pl jest projektem doświadczonych praktyków w przetwarzaniu danych osobowych

  SzkolenieRODO.pl - zespół trenerów, legitymujących się członkowstwem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, tytułami radcy prawnego, czy dr nauk prawnych. Ponad 5000 przeszkolonych osób ze świata biznesu, jak i instytucji państwowych, wykonanych audytów i wdrożeń. Realizacja otwartych szkoleń z RODO w całej Polsce, jak również szkoleń dedykowanych dla konkretnych przedsiębiorstw i instytucji. Wypowiedzi m. in. dla: Forbes, Newsweek, Onet Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Wolters Kluwer

  NiezbednikRODO.pl - narzędzie do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online. Autorskie rozwiązanie True Law Solutions sp. z o. o. - efektu synergii prawników i szkoleniowców RODO z Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu w Poznaniu oraz specjalistów IT z Integree sp. z o. o. w Warszawie. Połączenie doświadczenia z tysięcy audytów, wdrożeń i przeszkolonych osób oraz z tworzenia profesjonalnego oprogramowania, pozwala na dostarczenie profesjonalnego narzędzia do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online.

  IOB - Instytut Odpowiedzialnego Biznesu w Poznaniu specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu nowoczesnych technologii (ponad 2000 wykonanych dokumentacji), w tym z branży e-commerce (e-Regulaminy.pl), z obszaru prawa własności przemysłowej (BezpieczneLogo.pl) oraz prawa autorskiego. Od 2014 roku chroni instytucje i przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe (JakChronicDane.pl, SzkolenieRodo.pl), realizując na ich rzecz szkolenia, audyty i wdrożenia systemów zarządzania danymi osobowymi.

  JakChronićDane.pl – marka IOB, dedykowana podmiotom przetwarzającym dane osobowe. Specjalizuje się w wykonywaniu wewnętrznej dokumentacji prawnej przedsiębiorstw i instytucji (Polityki bezpieczeństwa, Audyty systemów przetwarzania danych). Realizacja licznych szkoleń zamkniętych, dedykowanych konkretnym podmiotom: przedsiębiorstwom, urzędom oraz organizacjom pozarządowym.

  Blog ekspercki o RODO i ochronie danych osobowych

  Wiele pytań, na które udzielamy odpowiedzi - wszystko na łamach bloga o przetwarzaniu danych osobowych

  fotoomnia Rozmowa telefoniczna 1015

     17 grudnia minął termin wdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów. Do tej pory polski ustawodawca nie uchwalił …

  Terminy zajęć z nowych zasad ochrony danych

  Sprawdź
  Zajęcia z RODO online (na żywo)