O nas

SzkolenieRODO.pl to marka należąca do Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu w Poznaniu. Legitymujemy się doświadczeniem z dydaktycznym i praktycznym, wynikającym z tysięcy audytów, wdrożeń i przeszkolonych osób w obszarze prawa ochrony danych osobowych. Jesteśmy autorami dokumentacji dystrybuowanej w ramach sieci RodoDla.pl, a także treści merytorycznych używanych w NiezbędnikRODO.pl – oprogramowaniu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online. Świadczyliśmy usługi tak dla Ministerstw i JST, jak również dla przedsiębiorstw produkcyjnych i największych polskich firm z branży IT.

Serdecznie zapraszam do grona naszych usatysfakcjonowanych Klientów!

Anna Mrozowska

Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek Zarządu True Law Solutions sp. z o.o. Prezes Zarządu Fundacji „Poznańska Przystań Prawna”. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, historii oraz podyplomowych studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na WSB w Poznaniu. Doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Właścicielka marki SzkolenieRODO.pl Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Praktykujący IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

Referencje

Firma zrealizowała dla grupy 300 pracowników Spółki szkolenie zamknięte z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych. Trenerki wyróżniały się wysoką wiedzą i kompetencjami. Wykazały się gotowością do wyjaśnienia problemów i wątpliwości w temacie RODO, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały, z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy.

Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A.

Usługa została zrealizowana przez wykonawcę w sposób rzetelny i profesjonalny. Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, zgodnie z przedstawionym programem, w sposób nie budzący zastrzeżeń pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Osoba prowadząca szkolenie pozostawała w ciągłej dyspozycji, a wszelkie pytania i sugestie były natychmiast rozpatrywane, co wymagało niejednokrotnie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Profesjonalizm pracowników, duża elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszej firmy utwierdziły nas w przekonaniu o słusznym wyborze.

Meden-Inmed Sp. z o.o.

Zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności za podjęte działania. W pełni kompetentni pracownicy tej firmy zapewnili nam poczucie bezpieczeństwa w trakcie realizacji zleconej usługi.

VISIT GDAŃSK - GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYZCNA

Udostępnione materiały w połączeniu z wiedzą przekazaną podczas szkolenia umożliwiły nam właściwe przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów. Wykonawca w interesujący i zrozumiały sposób wytłumaczył nam, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i wskazał, w jaki sposób je wypełnić. Udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a było ich wiele.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.

Pragniemy złożyć wyrazy uznania za efektywną i sprawnie przebiegającą współpracę w ramach realizacji szkolenia wewnętrznego z zakresu ochrony danych osobowych. Usługa szkolenia została wykonana z należytą starannością i profesjonalizmem, uwzględniając oczekiwania i bieżące potrzeby Klienta. Z przyjętych na siebie zobowiązań w/w firma wywiązała się w sposób rzetelny i terminowy.

BWS EXPO Sp. z o.o. Sp. k.

Wyrażam pozytywną opinię dotyczącą przeprowadzenia szkolenia oraz przygotowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności. Zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności.

A’Gusto

Na szczególne uznanie zasługuje troska firmy o dobór wykładowców do prowadzenia zajęć. W pełni kompetentny pracownik tej firmy zapewnił nam fachową i rzetelną realizację zleconej usługi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Wykwalifikowana kadra

Nasi eksperci są pasjonatami prawa i zasad ochrony danych osobowych

Potwierdzona jakość usług

Poznaj opinie o jakości naszych usług: