Sprawdź naszą ofertę

Audyt RODO

Przedmiot audytu RODO stanowi bezpośrednia weryfikacja przez audytorów realizacji zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Efekt usługi stanowi przystępny raport, zawierający wynik badania. Audyt pełni funkcję weryfikacyjną, co oznacza że służy sprawdzeniu, czy uprzednie wdrożenie RODO przebiegło prawidłowo. W zakres usługi nie wchodzi sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Wdrożenie RODO

Usługa Wdrożenie RODO obejmuje wykonanie bezpośredniego audytu walidacyjnego oraz sporządzenie kompleksowej dokumentacji RODO, zawierającej m. in. raport z analizy ryzyka, wymagane rejestry, w tym rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, procedury ochrony danych osobowych. Dokumentacja jest przygotowywana indywidualnie, na podstawie walidacyjnego audytu RODO, wchodzącego w zakres usługi.

Szkolenie RODO

Usługa szkolenia wdrożeniowego jest znakomitym uzupełnieniem Wdrożenia RODO. Oprócz modułu obejmującego szkolenie z RODO, skupiamy się na praktycznym stosowaniu środków bezpieczeństwa danych osobowych oraz na wnioskach z audytu walidacyjnego. Jednocześnie uczymy, jak w praktyce i sprawnie reagować na zdiagnozowane zagrożenia oraz jak stosować dokumentację, przygotowaną w ramach usługi Wdrożenie RODO.

Outsourcing IOD

Po wdrożeniu RODO, mogą Państwo zlecić nam usługę Outsourcingu IOD – sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych. IOD zajmuje się bieżącym prowadzeniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych, a także reagowaniem na żądania podmiotów danych. Powierzenie tego zadania zewnętrznemu i ubezpieczonemu specjaliście, gwarantuje jego rzetelność oraz skuteczność w sytuacjach wymagających obiektywności.

NAPISZ DO NAS

ZAPYTAJ NAS TERAZ I POZNAJ SZCZEGÓŁY JUŻ W CIĄGU 30 MINUT

Dane zbierane są w celu umożliwienia osobom zainteresowanym kontaktu z administratorem oraz uzyskania przez nie szczegółowych informacji na temat świadczonych usług. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek skorzystania z funkcjonalności formularza kontaktowego. Brak podania danych uniemożliwi wysłanie wiadomości i udzielenie odpowiedzi na nią.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych poprzez serwis SzkolenieRODO.pl jest Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33/41. Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@szkolenierodo.pl.

Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od dnia ostatniej korespondencji.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych osobowych są hostingodawca administratora oraz Google Inc. Dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych (usługi Google Inc.). Będą one bezpieczne z uwagi na przyjęte wzorcowe klauzule umowne oraz przystąpienie Google Inc. do programu EU-US Privacy Shield Framework.

Więcej informacji odnajdziesz w Polityce prywatności i plików „cookies” serwisu.

O nas

SzkolenieRODO.pl to marka należąca do Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu w Poznaniu. Legitymujemy się doświadczeniem z dydaktycznym i praktycznym, wynikającym z tysięcy audytów, wdrożeń i przeszkolonych osób w obszarze prawa ochrony danych osobowych. Jesteśmy autorami dokumentacji dystrybuowanej w ramach sieci RodoDla.pl, a także treści merytorycznych używanych w NiezbędnikRODO.pl – oprogramowaniu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online. Świadczyliśmy usługi tak dla Ministerstw i JST, jak również dla przedsiębiorstw produkcyjnych i największych polskich firm z branży IT.

Serdecznie zapraszam do grona naszych usatysfakcjonowanych Klientów!

Anna Mrozowska

Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek Zarządu True Law Solutions sp. z o.o. Prezes Zarządu Fundacji „Poznańska Przystań Prawna”. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, historii oraz podyplomowych studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na WSB w Poznaniu. Doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Właścicielka marki SzkolenieRODO.pl Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Praktykujący IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

Referencje

Firma zrealizowała dla grupy 300 pracowników Spółki szkolenie zamknięte z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych. Trenerki wyróżniały się wysoką wiedzą i kompetencjami. Wykazały się gotowością do wyjaśnienia problemów i wątpliwości w temacie RODO, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały, z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy.

Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A.

Usługa została zrealizowana przez wykonawcę w sposób rzetelny i profesjonalny. Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, zgodnie z przedstawionym programem, w sposób nie budzący zastrzeżeń pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Osoba prowadząca szkolenie pozostawała w ciągłej dyspozycji, a wszelkie pytania i sugestie były natychmiast rozpatrywane, co wymagało niejednokrotnie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Profesjonalizm pracowników, duża elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszej firmy utwierdziły nas w przekonaniu o słusznym wyborze.

Meden-Inmed Sp. z o.o.

Zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności za podjęte działania. W pełni kompetentni pracownicy tej firmy zapewnili nam poczucie bezpieczeństwa w trakcie realizacji zleconej usługi.

VISIT GDAŃSK - GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYZCNA

Udostępnione materiały w połączeniu z wiedzą przekazaną podczas szkolenia umożliwiły nam właściwe przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów. Wykonawca w interesujący i zrozumiały sposób wytłumaczył nam, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i wskazał, w jaki sposób je wypełnić. Udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a było ich wiele.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.

Pragniemy złożyć wyrazy uznania za efektywną i sprawnie przebiegającą współpracę w ramach realizacji szkolenia wewnętrznego z zakresu ochrony danych osobowych. Usługa szkolenia została wykonana z należytą starannością i profesjonalizmem, uwzględniając oczekiwania i bieżące potrzeby Klienta. Z przyjętych na siebie zobowiązań w/w firma wywiązała się w sposób rzetelny i terminowy.

BWS EXPO Sp. z o.o. Sp. k.

Wyrażam pozytywną opinię dotyczącą przeprowadzenia szkolenia oraz przygotowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
Zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności.

A’Gusto

Na szczególne uznanie zasługuje troska firmy o dobór wykładowców do prowadzenia zajęć. W pełni kompetentny pracownik tej firmy zapewnił nam fachową i rzetelną realizację zleconej usługi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Wykwalifikowana kadra

Nasi eksperci są pasjonatami prawa i zasad ochrony danych osobowych

Potwierdzona jakość usług

Poznaj opinie o jakości naszych usług:

Zadaj nam pytanie!

Kontakt