Koniec nagrywania interwencji Policji?

Wyrok w sprawie upublicznienia wizerunku policjanta

Kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać przeprowadzaną przez funkcjonariuszy policji interwencję. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zostali wezwani do mężczyzn, którzy spożywali alkohol w samochodzie zaparkowanym przy placu zabaw. Jeden z mężczyzn zaczął nagrywać interwencję, gdy policjant podszedł do samochodu, aby wylegitymować mężczyzn. Funkcjonariusz kilkukrotnie informował nagrywającego mężczyznę, że nie życzy sobie, aby jego wizerunek został później upubliczniony.

Pomimo sprzeciwu funkcjonariusza film został upubliczniony w Internecie, gdzie spotkał się z niewybredną krytyką.

Policjant wykonywał czynności zgodnie z normami obowiązującego prawa. Opublikowanie filmu sprawiło, że zarówno funkcjonariusz, jak i jego rodzina byli napiętnowani – mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku Wielkopolskim, komisarz Kamil Sikorski, dla serwisu grodzisk.naszemiasto.pl

Grodziski policjant skierował sprawę do sądu, a wyrok zapadł 9 września br.

Sąd ostatecznie stwierdził, że racja jest po stronie policjanta. Potwierdził, że mieszkaniec Grodziska nie miał prawa upubliczniania nagranego przez siebie filmu. Sąd zobowiązał mężczyznę do zamieszczenia przeprosin policjanta na swoim profilu, do tego dołożył przeprosiny w prasie. Orzekł także wobec mieszkańca Grodziska grzywnę na rzecz Fundacji “Niebieska Dłoń”. Ten mężczyzna, jeżeli nagrywał i miał podejrzenie, że policjant źle wykonuje swoje obowiązki, powinien film przekazać prokuraturze lub policji. Ostatecznie to sąd zdecydowałby, czy takie nagranie można upublicznić wskazuje komisarz Kamil Sikorski.

Czy mogę nagrywać Policję?

W pierwszej kolejności należy rozróżnić nagrywanie filmu od jego rozpowszechniania. Te dwie czynności nie mogą być traktowane tożsamo. Możliwość nagrania funkcjonariusza policji nie oznacza automatycznie, że możemy takie nagranie przetwarzać.

W przepisach prawa nie znajdziemy normy, która zabrania obywatelowi nagrywania funkcjonariusza w trakcie wykonywania czynności służbowych. Można więc wystosować zasadę: „czego prawo nie zabrania, na to zezwala”. Konkluzją wynikającą z tej zasady będzie uznanie, że obywatel ma prawo nagrać policjanta, który wykonuje czynności służbowe, gdy posiada podejrzenie, iż może on przekroczyć uprawnienia lub popełnić przestępstwo. Zaznaczyć należy, że takim nagrywaniem nie możemy jednocześnie przeszkadzać funkcjonariuszowi.

Nie możemy także takiego nagrania upubliczniać. Może być wykonane tylko dla celów własnych np. jako dowód – tutaj zastosowanie ma art. 2 ust. 2 pkt c RODO – a więc policjant w takim przypadku nie musi wyrazić zgodny na nagrywanie. Jednak jeśli przedmiotowe nagranie będziemy chcieli upublicznić, to niezbędna jest wyraźna zgoda osoby nagrywanej.

Jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdzie funkcjonariusz wykonując czynności służbowe zachowuje się w sposób nieodpowiedni i nagraliśmy to, to należy się dwa razy zastanowić, czy taki filmik upublicznić. Policjant tak samo jak każdy obywatel jest objęty przepisami RODO i jego wizerunek jest prawnie chroniony. Każdy przypadek trzeba indywidualnie zanalizować i zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami.

szkolenie rodo flaga ue

Ważna informacja z ostatniej chwili! Komisja Europejska wydała sprostowanie do RODO: Pobierz tutaj Sprostowanie obejmuje wiele motywów preambuły oraz samych …

szkolenie rodo ochrona danych osobowych w miejscu pracy 2

4 października 2018 r. pojawiła się publikacja „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wydany przez Urząd Ochrony Danych …

jak dlugo przechowywac dokumentacje

Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą? W związku z dostosowywaniem krajowego porządku prawnego do RODO, wiele zmieniło się w zakresie przetwarzania …