Gotowi na RODO

Od kwietnia do października 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (przed 25 maja Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) wraz z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizował cykl szkoleń edukacyjnych, w szczególności dla organizacji pozarządowych. Na potrzeby kampanii „Gotowi na RODO” został również przygotowany podręcznik dla NGO. Poradnik dotyczy jednakże kwestii ogólnych, które będą pomocne zarówno dla trzeciego sektora, jaki i przedsiębiorców czy administracji publicznej. Poradnik ten można określić mianem „RODO w pigułce”.

Publikacja „Gotowi na RODO” obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • prawa osób, których dane dotyczą,
 • czym są dane osobowe, w tym dane szczególnej kategorii,
 • co należy rozumieć pod pojęciem przetwarzanie danych osobowych,
 • podejście oparte na ryzyku,
 • zasady przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady rozliczalności oraz „drivacy by design” i „privacy by default”,
 • podstawy przetwarzania danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osób nieletnich,
 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie,
 • przetwarzanie danych w chmurze,
 • obowiązek informacyjny,
 • ocena skutków dla ochrony danych,
 • rejestrowanie czynności przetwarzania,
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do PUODO,
 • informowanie osób, których dane dotyczą o naruszeniach,
 • zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • sankcje przewidziane w RODO.

W poradniku oprócz powyższych treści merytorycznych, znalazły się również ciekawe informacje statystyczne, które powinny stać się przedmiotem refleksji każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe.  Uświadamiają, jak ważne, również po kątem wizerunkowym, jest wdrożenie RODO.

 • 80% badanych stwierdziło, że są bardziej skłonni nabywać produkty i usługi firm, które zapewniają właściwą ochronę danych.
 • Ponad 75% Europejczyków przyznało się do braku zaufania do firm internetowych, takich jak dostawcy wyszukiwarek, portali społecznościowych itp.
 • 1/2 europejskich internautów obawia się, że stanie się ofiarą oszustwa polegającego na niewłaściwym wykorzystaniu ich danych.
 • Tylko 28% osób stwierdziło, że zdaje sobie sprawę, która firma przetwarza ich dane prawidłowo.
 • Mniej niż 33% Europejczyków ufa operatorom sieci telefonicznych i dostawcom Internetu.
 • Według szacunków wartość danych osobowych obywateli państw europejskich może sięgnąć 1 biliona euro do 2020 r.

Na podstawie: Eurobarometr, badanie specjalne 431 – „Data protection” („Ochrona danych”), wydanie z czerwca 2015 r., Deloitte University Press, Building consumer trust, Protecting personal data in the consumer product industry; Consumer responses from the consumer product consumer and executive survey on data privacy and security.

Poradnik „Gotowi na RODO” – do pobrania (.pdf)


Pozostałe nasze artykuły dotyczące wydanych wskazówek, poradników, odnajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:

RODO – poradnik dla sektora FINTECH (wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji)

10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza (wydany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych)

10 wskazówek dla administratorów jak stosować RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza (wydany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO – wytyczne UODO (wydany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych (dalej EROD) jest unijnym organem posiadającym osobowość prawną, odpowiedzialnym za stosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady …

szkolenie rodo gdzie szukac informacji na temat rodo

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w …

kurs rodo przetwarzanie danych

W ostatnich latach regulacje dotyczące danych osobowych przedsiębiorców ulegały znaczącym zmianom. Początkowo do tych danych nie miały zastosowania przepisy ustawy …