Warsztat RODO – Gdańsk – 3.10.2019 r.

Te zajęcia już się odbyły

Ten warsztat RODO
już się odbył :(
Sprawdź aktualne
terminy warsztatów

 

Ups… ten warsztat RODO już się odbył, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:)

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą warsztatów RODO i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższy warsztat RODO.

Jesteś osobą odpowiedzialną za wdrożenie RODO?

Szukasz praktycznych warsztatów dla Inspektora Ochrony Danych? Zapraszamy na zaawansowane warsztaty z wykonywania rejestru czynności i rejestru kategorii, a także stosowania zasady retencji i realizacji transferu danych osobowych do krajów spoza EOG. Realizowane w formule case studies oraz z użyciem komputerów i autorskich wzorów dokumentacji, pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności.

Czym JEST WARSZTAT Z REJESTRU CZYNNOŚCI, RETENCJI I TRANSFERÓW?

Jednodniowy (8 h) zaawansowany warsztat praktyczny, przygotowujący do samodzielnego wykonania rejestru czynności przetwarzania z uwzględnieniem zasady ograniczonego przechowywania, oraz rejestru kategorii przetwarzań. Warsztat jest, uzupełniony o moduł dotyczący postępowania w przypadku transferu danych osobowych do krajów spoza EOG. Podczas warsztatów pracujemy na komputerach oraz na autorskim wzorze rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzań.

Dla Inspektorów Ochrony Danych, a także dla osób wyznaczonych na to stanowisko. Dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w organizacji lub dla osób nadzorujących ten proces. Dla wszystkich osób, które poszukują zaawansowanych umiejętności wdrażania RODO.

Czego dowiesz się na warsztacie?

REJESTR CZYNNOŚCI

Dowiesz się, jak sporządzić prawidłowy RCZP (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych). Przy czym nie pomijamy najważniejszej kwestii: retencji.

RETENCJA W KADRACH

Przećwiczymy praktyczne stosowanie zasady ograniczonego przechowywania danych osobowych (retencji) RODO względem danych kadrowych.

RETENCJA W INNYCH PRZYPADKACH

Przećwiczymy także realizację zasady retencyjności danych osobowych w przypadku innych czynności przetwarzania, niż związane z dokumentacją kadrową.

GOTOWY REJESTR CZYNNOŚCI

W praktyce, wyjdziesz z warsztatu z gotowym rejestrem powszechnych czynności przetwarzania danych osobowych.

REJESTR CZYNNOŚCI A OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Omówimy relacje zachodzące pomiędzy rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych, a obowiązkiem informacyjnym.

REJESTR KATEGORII

Przećwiczymy sporządzanie rejestru kategorii przetwarzań danych osobowych, na konkretnym przykładzie powierzenia danych.

WSKAZÓWKI UODO

Pracujemy na wskazówkach UODO, dotyczących sporządzania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii przetwarzań.

TRANSFER MIĘDZYNARODOWY

Dowiesz się, jak zgodnie RODO postępować w przypadku transferu danych osobowych do państw trzecich.

KONTROLA PUODO

Omówimy praktyczne aspekty postępowań kontrolnych PUODO na bazie doświadczeń z kontroli, w których uczestniczyliśmy.

ODPOWIEDŹ NA PISMO PUODO

Przećwiczymy sporządzenie odpowiedzi na pismo organu nadzorczego (PUODO), na podstawie konkretnego pisma i stanu faktycznego.

SANKCJE

Omówimy postępowanie naruszeniowe organu nadzorczego - jako odrębne i następcze względem kontrolnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Omówimy zagadnienie roszczeń cywilnoprawnych, związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.

nasi eksperci wypowiadali się w:

szkolenie rodo eksperci rzeczpospolita
szkolenie rodo eksperci onet
szkolenie rodo eksperci newsweek
szkolenie rodo eksperci lex
szkolenie rodo eksperci gazeta prawna
szkolenie rodo eksperci forbes
Korzyści z warsztatu
praktyczna wiedza i umiejętności

Nauczysz się, jak wdrażać RODO, sporządzając rejestr czynności przetwarzań i rejestr kategorii przetwarzań. Dowiesz się, jak postępować w przypadku transferu danych osobowych poza EOG, a także poznasz zasadę ograniczonego czasu przechowywania danych osobowych w praktyce.

Wzorcowa dokumentacja

Otrzymasz od nas uzupełniony przykład rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (dla ponad 20 czynności), szablon rejestru kategorii przetwarzań, a także standardowe klauzule ochrony danych, stosowane przy transferach danych osobowych poza EOG.

Materiały szkoleniowe

W zakres materiałów szkoleniowych wchodzą: broszura z przedstawioną na szkoleniu prezentacją, książeczka z RODO w kieszonkowym formacie, notatnik oraz długopis.

Certyfikaty RODO

Po warsztacie, otrzymasz od nas imienny certyfikat uczestnictwa w warsztacie z RODO. Opatrzony hologramem oraz podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!

darmowe Wsparcie prawne

Możesz skorzystać z darmowych, mailowych konsultacji (do 3 przez 30 dni) w zakresie omówionych zagadnień (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji). Otrzymasz także aktualne akty prawne i wytyczne PUODO oraz Grupy Roboczej art. 29.

plan optimum w niezbednikrodo.pl

Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online przez 3 miesiące. Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.

dokumentacja rodo
W PREZENCIE

 • Uzupełniony przykład rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (ponad 20 czynności)
 • Szablon rejestru kategorii przetwarzań danych osobowych
 • Standardowe klauzule ochrony danych, stosowane przy transferach poza EOG
 • Plan OPTIMUM 3 m-ce w NiezbędnikRODO.pl – narzędziu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online

Sprawdź nasze opinie i dołącz do grona szczerze zadowolonych klientów!

Firma przeprowadziła w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu szkolenie dla inspektorów ochrony danych. Trener wykazał się dużą wiedzą i kompetencjami. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić IOB w zakresie realizowanych szkoleń.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Jesteśmy usatysfakcjonowani jakością i poziomem prowadzonych szkoleń i z prawdziwym przekonaniem rekomendujemy Panią Annę Mrozowską jako solidnego, rzetelnego oraz w pełni przygotowanego do świadczenia usług szkoleniowych wykładowcę,

TAURON Polska Energia S.A.

Program szkolenia dopasowano do specyfiki działalności Centrum, prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i przedmiotową wiedzą, a samo szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone z należytą starannością.

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Trenerki wyróżniały się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki. Wykazały się otwartością i gotowością do wyjaśnienia problemów i wątpliwości w temacie RODO, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy.

Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A.

Profesjonalizm pracowników, duża elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszej firmy utwierdziły nas w przekonaniu o słusznym wyborze właśnie tego Zleceniobiorcy.

Meden-Inmed Sp. z o.o.

Wykonawca w interesujący i zrozumiały sposób wytłumaczył nam, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i wskazał, w jaki sposób je wypełnić. Udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a było ich wiele. Materiały udostępnione po zajęciach w połączeniu z wiedzą przekazaną podczas szkolenia umożliwiły nam właściwe przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp

Osoba prowadząca szkolenie pozostawała w ciągłej dyspozycji, a wszelkie pytania i sugestie były natychmiast rozpatrywane, co wymagało niejednokrotnie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na szczególne uznanie zasługuje troska firmy o dobór wykładowców do prowadzenia zajęć. W pełni kompetentny pracownik tej firmy zapewnił nam fachową i rzetelną realizację zleconej usługi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
nadzór merytoryczny
Anna Mrozowska
Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji

Praktykująca IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Prawnik i praktyk. Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

dzień 1
ROZPOCZĘCIE WARSZTATU - GODZ. 9:00
I. Zasada ograniczonego przechowywania i retencja danych.
 • Minimalizacja czasu przechowywania i zakresu danych osobowych jako podstawa RODO.
 • Po jakim czasie należy usuwać dane osobowe?
 • Terminy przetwarzania danych osobowych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Case study – tworzymy wykaz okresów retencji danych.
 • W jaki sposób należy określać terminy przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy wprost nie określają tego przepisy prawa? Case study – tworzymy wykaz okresów retencji danych.
 • Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt.
 • Relacja pomiędzy zasadą retencji a obowiązkiem informacyjnym RODO.
 • Zasadą retencji a wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych – uwagi praktyczne.
 • Jak i gdzie należy zamieścić informacje o planowanych terminach usunięcia danych osobowych?
 • Praktyczne rozwiązania związane z wdrażaniem zasady ograniczonego przechowywania
PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora)
II. Rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora) i kategorii czynności przetwarzania (rejestr podmiotu przetwarzającego).
 • Cele i praktyczne znaczenie rejestrów.
 • Obowiązkowe i fakultatywne elementy rejestrów.
 • Jakie dodatkowe elementy rejestru czynności warto stosować, w celu ułatwienia zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych?
 • Jak ocenić, czy sporządzenie rejestru czynności i rejestru kategorii przetwarzań jest wymagane? Wyłączenia wskazane w RODO.
 • Jak wyróżniać i identyfikować „czynności” i „kategorie czynności” przetwarzania, podlegające uwzględnieniu w rejestrach.
 • Jak formułować cele przetwarzania danych i jaka jest ich relacja względem zdefiniowanych czynności?
 • Opis kategorii danych osobowych oraz kategorii osób, których dotyczą przetwarzane dane.
 • Jak uwzględniać odbiorców danych oraz diagnozować, czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
 • Jak oceniać zasadność stosowania dodatkowych zabezpieczeń, w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG.
 • Formułowanie opisu technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Monitorowanie aktualności rejestru czynności na danych – jak praktycznie sobie z tym poradzić?
PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie)
III. Warsztat.
 • Konstruowanie rejestrów na podstawie konkretnego stanu faktycznego, przy wykorzystaniu autorskich wzorów: rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzanie.
PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora)
IV. Problematyka transferu danych do państw trzecich.
 • Czy rzeczywiście nie przekazujemy danych do państw trzecich? Oprogramowanie, narzędzia, usługi, na które musimy w szczególności zwrócić uwagę.
 • Kiedy legalnie można przekazywać dane do państwa trzeciego?
 • Jak sprawdzić, czy państwo do którego organizacja transferuje dane osobowe znajduje się na liście “krajów bezpiecznych”.
 • Transfer danych do Stanów Zjednoczonych – analiza problematyki oraz omówienie jak krok po kroku sprawdzić czy podmiot do którego transferujemy dane osobowe jest “bezpieczny”.
 • Dodatkowe środki zabezpieczeń, stosowane w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza listy “krajów bezpiecznych”.
 • Konsekwencje transferu danych poza EOG w zakresie dokumentacji i obowiązku informacyjnego.
V. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 • Status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zadania i kompetencje organu nadzorczego.
 • Postępowanie kontrolne i procedury z nim związane.
 • Jak wyglądają kontrole w praktyce?
 • Jak przygotować się na kontrolę?
 • Zakres odpowiedzialności i administracyjne kary pieniężne.
VI. Głos publiczności (30 min).
 • Pytania uczestników.
 • Dyskusja.
ZAKOŃCZENIE WARSZTATU - GODZ. 17:00
Pobierz program w PDF
Ten warsztat RODO
już się odbył :(
Sprawdź aktualne
terminy warsztatów

 

Ups… ten warsztat RODO już się odbył, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:)

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą warsztatów RODO i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższy warsztat RODO.

poszerz swoją wiedzę!

Zapoznaj się z naszą poszerzoną ofertą szkoleniową, zawierającą szkolenia, kursy i warsztaty z RODO, w tym dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych.

kurs iod

Dwudniowy, średnio-zaawansowany kurs przygotowujący do sprawowania funkcji IOD: omówienie rejestru czynności, rejestru kategorii przetwarzań i analizy ryzyka, a także ćwiczenie sporządzania: obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia, polityki ochrony danych oraz powiązanych procedur. Omówimy obowiązki IOD, a także postępowanie naruszeniowe. Pracujemy na wzorcowej: polityce ochrony danych, umowie powierzenia i procedurach.

warsztaty rodo

Dwudniowe zaawansowane warsztaty z RODO: wykonywanie audytów, analizy ryzyka i DPIA, rejestru czynności i rejestru kategorii. Nadto praktyczne stosowanie zasady retencyjności oraz postępowanie w przypadku kontroli. Warsztaty są realizowane praktycznie – z użyciem komputerów, na przykładzie konkretnej organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymują wzory DPIA, analizy ryzyka i rejestru czynności.

Kurs RODO

Czterodniowy, zaawansowany kurs z RODO, przygotowujący do sprawowania funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz samodzielnego przeprowadzania audytów i realizacji wdrożeń. Prowadzony w formule mieszanej, z uwzględnieniem praktycznych warsztatów na konkretnym przykładzie organizacji. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat i kompleksową wzorcową dokumentację RODO (ponad 50 dokumentów).

Zamów szkolenie dla swojej firmy lub instytucji.
Sprawdź naszą ofertę szkoleń indywidualnych w Twojej organizacji!