Warsztat RODO – Kraków – 25.09.2019 r.

Te zajęcia już się odbyły

Ten warsztat RODO
już się odbył :(
Sprawdź aktualne
terminy warsztatów

 

Ups… ten warsztat RODO już się odbył, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:)

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą warsztatów RODO i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższy warsztat RODO.

Jesteś osobą odpowiedzialną za wdrożenie RODO?

Szukasz praktycznych warsztatów dla Inspektora Ochrony Danych? Zapraszamy na zaawansowane ćwiczenia z wykonywania analizy ryzyka, DPIA/OSOD (oceny skutków ochrony danych), czy audytów systemów przetwarzania danych osobowych. Realizowane w formule case studies oraz z użyciem komputerów i autorskich wzorów dokumentacji, pozwolą Tobie na nabycie praktycznych umiejętności.

Czym JEST WARSZTAT Z ANALIZY RYZYKA, AUDYTÓW I DPIA?

Jednodniowy (8 h) zaawansowany warsztat praktyczny, przygotowujący do samodzielnego wykonywania audytów systemów przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka RODO, a także oceny skutków ochrony danych (DPIA/OSOD). Prowadzony w formie ćwiczeniowej, której zakładanym efektem jest nabycie praktycznych umiejętności. Podczas warsztatów pracujemy na komputerach oraz na autorskich: wzorze analizy ryzyka wraz z szablonem matrycy ryzyk, a także na autorskim szablonie DPIA / OSOD.

Dla Inspektorów Ochrony Danych, a także dla osób wyznaczonych na to stanowisko. Dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w organizacji lub dla osób nadzorujących ten proces. Dla wszystkich tych, którzy poszukują zaawansowanych umiejętności wdrażania RODO.

Czego dowiesz się na warsztacie?

AUDYT RODO

Poznasz praktyczne aspekty wykonywania audytów RODO systemów przetwarzania danych osobowych.

RODZAJE AUDYTÓW RODO

Poznasz różne rodzaje audytów RODO: przed- i po- wdrożeniowe, kontrolne, u podmiotu przetwarzającego i inne.

PLAN AUDYTU RODO

Dowiesz się, jak zaplanować audyt RODO, zarówno w kontekście działów w jednostce, jak również w ramach czasowych.

ZBIERANIE INFORMACJI

Dowiesz się, jak zbierać informacje od osób przetwarzających dane (w tym od IT)- jak przeprowadzać z nimi wywiad.

AUDYT RODO STRONY INTERNETOWEJ

Przeprowadzimy ćwiczenie z badania strony internetowej pod kątem zgodności z RODO.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Omówimy, jak badać środki ochrony danych wymagane przez RODO - fizyczne, techniczne i organizacyjne.

PROTOKÓŁ

Przeanalizujemy przykładowy protokół z czynności audytora RODO.

RAPORT Z AUDYTU RODO

Omówimy przykładowy raport z audytu RODO, zawierający opis stanu faktycznego i zalecenia.

ANALIZA RYZYKA RODO

Przećwiczymy sporządzanie analizy ryzyka na podstawie konkretnych przykładów organizacji.

MATRYCA RYZYK RODO

Nauczysz się posługiwać matrycą ryzyk, znacznie ułatwiającą wykonanie analizy ryzyka RODO.

IDENTYFIKACJA AKTYWÓW

Przećwiczymy identyfikację aktywów, służących do przetwarzania danych osobowych.

OCENA ZAGROŻEŃ

Przećwiczymy ocenę prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych zagrożeń.

PODATNOŚCI

Poznasz praktyczne metody identyfikowania podatności, istotnych dla zagrożeń uwzględnianych przy analizie ryzyka RODO.

POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM

Dowiesz się, jak formułować zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy ryzyka RODO oraz jak postępować z ryzykiem.

OCENA ZASADNOŚCI OSOD / DPIA

Nauczysz się oceniać potrzebę oraz przeprowadzać ocenę skutków ochrony danych osobowych (DPIA/OSOD).

KOMUNIKAT UODO

Zapoznamy się z wnioskami z komunikatu UODO w sprawie przetwarzań wymagających OSOD / DPIA.

PRZEPROWADZANIE OSOD / DPIA

Przećwiczymy przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych na konkretnym przykładzie.

KONSULTACJE Z ORGANEM NADZORCZYM

Omówimy kwestię konsultacji z organem nadzorczym, w związku z wykonywaniem OSOD / DPIA.

nasi eksperci wypowiadali się w:

szkolenie rodo eksperci rzeczpospolita
szkolenie rodo eksperci onet
szkolenie rodo eksperci newsweek
szkolenie rodo eksperci lex
szkolenie rodo eksperci gazeta prawna
szkolenie rodo eksperci forbes
Korzyści z warsztatu
praktyczna wiedza i umiejętności

Nauczysz się, jak wdrażać RODO, wykonując analizy ryzyka, DPIA oraz audyty systemów przetwarzania danych osobowych.

Wzorcowa dokumentacja

Otrzymasz wzór analizy ryzyka wraz z matrycą ryzyk uzupełnioną o zagrożenia oraz podatności dla ponad 20 zasobów, a także przydatny szablon DPIA / OSOD (oceny skutków ochrony danych).

Materiały szkoleniowe

W zakres materiałów szkoleniowych wchodzą: broszura z przedstawioną na szkoleniu prezentacją, książeczka z RODO w kieszonkowym formacie, notatnik i długopis.

Certyfikaty RODO

Po warsztacie, otrzymasz od nas imienny certyfikat uczestnictwa w warsztacie z RODO. Opatrzony hologramem oraz podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!

darmowe Wsparcie prawne

Możesz skorzystać z darmowych, mailowych konsultacji (do 3 przez 30 dni) w zakresie omówionych zagadnień (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji). Otrzymasz również aktualne akty prawne i wytyczne PUODO oraz Grupy Roboczej art. 29.

plan optimum w niezbednikrodo.pl

Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online przez 3 miesiące. Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.

dokumentacja rodo
dokumentacja rodo

 • wzór analizy ryzyka wraz z matrycą ryzyk, uzupełnioną o zagrożenia i podatności (dla ponad 20 zasobów)
 • Szablon DPIA / OSOD (oceny skutków ochrony danych)
 • Plan OPTIMUM 3 m-ce w NiezbędnikRODO.pl – narzędziu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online

Sprawdź nasze opinie i dołącz do grona szczerze zadowolonych klientów!

Firma przeprowadziła w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu szkolenie dla inspektorów ochrony danych. Trener wykazał się dużą wiedzą i kompetencjami. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić IOB w zakresie realizowanych szkoleń.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Jesteśmy usatysfakcjonowani jakością i poziomem prowadzonych szkoleń i z prawdziwym przekonaniem rekomendujemy Panią Annę Mrozowską jako solidnego, rzetelnego oraz w pełni przygotowanego do świadczenia usług szkoleniowych wykładowcę,

TAURON Polska Energia S.A.

Program szkolenia dopasowano do specyfiki działalności Centrum, prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem i przedmiotową wiedzą, a samo szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone z należytą starannością.

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Trenerki wyróżniały się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki. Wykazały się otwartością i gotowością do wyjaśnienia problemów i wątpliwości w temacie RODO, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy.

Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A.

Profesjonalizm pracowników, duża elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszej firmy utwierdziły nas w przekonaniu o słusznym wyborze właśnie tego Zleceniobiorcy.

Meden-Inmed Sp. z o.o.

Wykonawca w interesujący i zrozumiały sposób wytłumaczył nam, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i wskazał, w jaki sposób je wypełnić. Udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a było ich wiele. Materiały udostępnione po zajęciach w połączeniu z wiedzą przekazaną podczas szkolenia umożliwiły nam właściwe przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp

Osoba prowadząca szkolenie pozostawała w ciągłej dyspozycji, a wszelkie pytania i sugestie były natychmiast rozpatrywane, co wymagało niejednokrotnie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na szczególne uznanie zasługuje troska firmy o dobór wykładowców do prowadzenia zajęć. W pełni kompetentny pracownik tej firmy zapewnił nam fachową i rzetelną realizację zleconej usługi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
nadzór merytoryczny
Anna Mrozowska
Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji

Praktykująca IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Prawnik i praktyk. Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

dzień 1
ROZPOCZĘCIE WARSZTATU - GODZ. 9:00
I. Wykonywanie audytów systemów przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawowe pojęcia związane z przeprowadzaniem audytów.
 • Główne problemy audytorów –  jak przygotować się do tej roli?
 • Zadanie audytów w procesie wdrażania i stosowania RODO.
 • Czym różni się audyt przedwdrożeniowy od audytu walidacyjnego – jakie są ich cele i jakie zadania spoczywają na audytorze?
 • Jak sporządzić plan audytu, z uwzględnieniem jego celu i docelowego zakresu? Warsztat.
 • Pozyskiwanie materiału źródłowego do audytu. Forma jego dokumentacji w perspektywie dowodowości.
 • Jakie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych są najczęściej stosowane, a jakich wymaga organ nadzorczy? Case study w oparciu o analizę dotychczasowych decyzji i opinii organu nadzorczego.
 • Jak badać fizyczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury budynków i pomieszczeń?
 • Jak badać techniczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej?
 • Organizacyjne środki bezpieczeństwa – analiza jakie procedury są kluczowe oraz w jaki sposób badać świadomość obowiązków spoczywających na osobach upoważnionych.
 • Badanie, czy organizacja jest przygotowana do realizacji uprawnień osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe.
 • Jaki powinien być efekt audytu, aby był on użyteczny. W  jaki sposób sporządzić raport z audytu systemu przetwarzania danych osobowych?
 • Zalecenia pokontrolne – jakie treści powinny zawierać?.
PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora)
II. Analiza ryzyka.
 • Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach) jako fundament RODO.
 • Identyfikacja aktywów i zasobów niezbędnych w procesie szacowania ryzyka.
 • Parametry analizy ryzyka – skutek i prawdopodobieństwo wystąpienia – jak rozumieć, oceniać i jakie wartości należy im przypisać.
 • Jak diagnozować zagrożenia naruszeń ochrony danych osobowych, wynikające z używania konkretnych zasobów?
 • Na jakie podatności należy zwrócić uwagę, przy diagnozowaniu konkretnych ryzyk?
 • Sposoby oceny ryzyka związanego z wystąpieniem konkretnych zagrożeń.
 • Przeprowadzanie szczegółowej analizy na matrycach zaproponowanych przez organizatora – zajęcia warsztatowe.
PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie)
II. Analiza ryzyka - ciąg dalszy.
 • Kontynuacja warsztatu z użyciem elektronicznych matryc ryzyk, na konkretnym przykładzie podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
 • Jak postępować ze zdiagnozowanym ryzykiem.
 • Jak sporządzać plany działań, zmierzające do minimalizacji ryzyka – obniżanie ryzyka, transfer ryzyka.
PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora)
III. Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, OSOD/DPIA).
 • Jaki jest cel DPIA?
 • Jak ocenić, czy przeprowadzenie DPIA jest wymagane?
 • Niezbędne elementy procesu DPIA – art. 35 RODO.
 • Formułowanie informacji dotyczących planowanych działań, mogących spowodować skutek dla ochrony danych osobowych.
 • Definiowanie interesu administratora, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania, mogącego spowodować skutek dla ochrony danych osobowych.
 • Jak oceniać niezbędność i proporcjonalność planowanych operacji przetwarzania danych osobowych, względem praw osób, których te dane dotyczą?
 • Jak diagnozować zakres danych osobowych, przetwarzanych w ramach planowanych operacji przetwarzania?
 • Ocena zdolności do realizacji uprawnień osób, których dotyczą dane przetwarzane w ramach planowanych operacji przetwarzania.
 • Jak wybrać i opisać środki bezpieczeństwa, wdrażane w celu ograniczenia ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą?
 • Jaka zależność zachodzi pomiędzy przeprowadzeniem DPIA a analizą ryzyka?
 • Przygotowywanie DPIA – warsztat. Formuła case studies na wzorcu  DPIA.
 • Rola Inspektora Ochrony Danych w DPIA.
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym:
  • zakres informacji, która należy przedłożyć organowi nadzorczemu,
  • uprawnienia organu nadzorczego.
IV. Głos publiczności (30 min).
 • Pytania uczestników.
 • Dyskusja.
ZAKOŃCZENIE WARSZTATU - GODZ. 17:00
Pobierz program w PDF
Ten warsztat RODO
już się odbył :(
Sprawdź aktualne
terminy warsztatów

 

Ups… ten warsztat RODO już się odbył, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:)

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą warsztatów RODO i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższy warsztat RODO.

poszerz swoją wiedzę!

Zapoznaj się z naszą poszerzoną ofertą szkoleniową, zawierającą szkolenia, kursy oraz warsztaty z RODO, w tym dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych.

kurs iod

Dwudniowy, średnio-zaawansowany kurs przygotowujący do sprawowania funkcji IOD: omówienie rejestru czynności, rejestru kategorii przetwarzań i analizy ryzyka, a także ćwiczenie sporządzania: obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia, polityki ochrony danych oraz powiązanych procedur. Omówimy obowiązki IOD, a także postępowanie naruszeniowe. Pracujemy na wzorcowej: polityce ochrony danych, umowie powierzenia i procedurach.

warsztaty rodo

Dwudniowe zaawansowane warsztaty z RODO: wykonywanie audytów, analizy ryzyka i DPIA, rejestru czynności i rejestru kategorii. Nadto praktyczne stosowanie zasady retencyjności oraz postępowanie w przypadku kontroli. Warsztaty są realizowane praktycznie – z użyciem komputerów, na przykładzie konkretnej organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymują wzory DPIA, analizy ryzyka i rejestru czynności.

Kurs RODO

Czterodniowy, zaawansowany kurs z RODO, przygotowujący do sprawowania funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz samodzielnego przeprowadzania audytów i realizacji wdrożeń. Prowadzony w formule mieszanej, z uwzględnieniem praktycznych warsztatów na konkretnym przykładzie organizacji. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat i kompleksową wzorcową dokumentację RODO (ponad 50 dokumentów).

Zamów szkolenie dla swojej firmy lub instytucji.
Sprawdź naszą ofertę szkoleń indywidualnych w Twojej organizacji!