FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA

Warsztat z Rejestru Czynności – Warszawa – 7.11.2019 r. (8h – 649 zł)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line.
Jeśli potrzebujesz papierowy formularz, możesz go pobrać tutaj.

    Dane uczestników (pola nieobowiązkowe)

    Uczestnik 1

    Uczestnik 2

    Uczestnik 3

    Uczestnik 4

    Uczestnik 5

    Uczestnik 6

    Uczestnik 7

    Uczestnik 8

    Uczestnik 9

    Uczestnik 10

    Uczestnik 11

    Uczestnik 12

    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie właściciel marki SzkolenieRODO.pl - Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska-Wyszyńska, ul. Mickiewicza 33/41 60-837, kontakt@szkolenierodo.pl
    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi i wystawienia faktury - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, a także celem ochrony przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
    • Podanie danych jest wymogiem realizacji umowy. Brak ich podania, uniemożliwi realizację usługi.
    • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasz hostingodawca oraz dostawcy oprogramowania - Google Ireland Ltd., Webtolearn Sp. z o.o., Clickmeeting Sp. z o.o., Link Mobility Poland Sp. z o.o., GetResponse S.A., a także dostawcy usług księgowych i oprogramowania księgowego: Księgowy Expert Anna Neska-Woźniak oraz Fakturownia Sp. z o.o.
    • W związku z korzystaniem przez nas z usług Google Ireland Ltd., Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do USA. Kraj ten nie został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, jednak dane te będą bezpieczne w związku z przystąpieniem przez Google Ireland Ltd. do programu Data Privacy Framework.
    • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od wykonania usługi.
    • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
    • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
test