FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA

KURS IOD – Kraków – 27-28.06.2023 r. (16h – 1049 zł)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line.
Jeśli potrzebujesz papierowy formularz, możesz go pobrać tutaj.

  Dane uczestników (pola nieobowiązkowe)

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  Uczestnik 6

  Uczestnik 7

  Uczestnik 8

  Uczestnik 9

  Uczestnik 10

  Uczestnik 11

  Uczestnik 12

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie właściciel marki SzkolenieRODO.pl - Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska-Wyszyńska, ul. Mickiewicza 33/41 60-837, kontakt@szkolenierodo.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi i wystawienia faktury - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, a także celem ochrony przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Podanie danych jest wymogiem realizacji umowy. Brak ich podania, uniemożliwi realizację usługi.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasz hostingodawca oraz dostawcy oprogramowania - Google Ireland Ltd., Webtolearn Sp. z o.o., Clickmeeting Sp. z o.o., Link Mobility Poland Sp. z o.o., GetResponse S.A., a także dostawcy usług księgowych i oprogramowania księgowego: Księgowy Expert Anna Neska-Woźniak oraz Fakturownia Sp. z o.o.
  • W związku z korzystaniem przez nas z usług Google Ireland Ltd., Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do USA. Kraj ten nie został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, jednak dane te będą bezpieczne w związku z przystąpieniem przez Google Ireland Ltd. do programu Data Privacy Framework.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od wykonania usługi.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
test