RODO a dziennikarze

Dziennikarze wyłączeni spod RODO….

Myśleliśmy, że już nic nas nie zaskoczy w rzeczywistości „po 25.05.2018”, nic bardziej mylnego.

Po lekturze publikacji zamieszczonej na łamach rp.pl wręcz nie sposób ukryć zaskoczenia związanego z szybkością reakcji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyty Bielak Jomaa.

Treść publikacji traktuje o ujawnieniu danych osobowych Jarosława Kaczyńskiego podczas transmisji w TVN24.

Panowie Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa spotkali się w sądzie. Prezes PiS zarzuca byłemu prezydentowi naruszenie dóbr osobistych.

Podczas relacjonowania rozprawy przez media, w tym TVN24 operator tej stacji zrobił zbliżenie na dowód osobisty Jarosława Kaczyńskiego, który leżał przed nim na stole. Wgląd do dokumentu mogli mieć wszyscy widzowie.

Reakcja Prezes UODO była natychmiastowa: zostało wystosowane pismo do szefa KRRiT Witolda Kołodziejskiego, w którym między innymi Prezes UODO wskazuje, iż „praktyka taka jest niewłaściwa z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych osób, które znalazły się lub mogą znaleźć w podobnej sytuacji”.

W piśmie Prezes UODO podkreśla fakt ograniczenia stosowania przepisów unijnych przy przetwarzaniu danych osobowych do celów dziennikarskich. Ograniczenia zostały również ujęte w art. 2.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

“Zachęca też KKRiT do zorganizowania cyklu szkoleń, które „zwiększając wiedzę dziennikarzy w tym obszarze, pozwolą uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości”” – czytamy na stronie rp.pl.

Ponadto z wystosowanego pisma nie wynika, iż Prezes UODO doszukała się złamania prawa, które groziłoby konsekwencjami dla TVN.

Naszym zdaniem to dopiero początek dyskusji na temat dobrych praktyk dla dziennikarzy i pewnej filozofii podejścia do danych osobowych pomimo ograniczeń w stosowaniu unijnych przepisów.

Na chwilę obecną jednak, na uwagę zasługuje fakt szybkości reakcji Urzędu, w porównaniu do innych prowadzonych postępowań.

Źródło: rp.pl

 

kseroszerokie

Skanowanie lub kserowanie dowodów osobistych to powszechna praktyka wielu firm od wypożyczalni różnych sprzętów po banki i inne instytucje finansowe. …

kurs rodo akty prawne

Nadanie ustawie o ochronie danych osobowych generalnego charakteru w zakresie materii wskazanej w jej tytule sprawia, że regulacja ta jest …

szkolenie rodo decyzje administracyjne bez numeru pesel 2

Organy administracji publicznej, które wydają decyzje administracyjne, muszą postępować zgodnie z zasadami, które określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 …