25.05.2018 r. – Warszawa – Szkolenie z RODO – 549 zł

KOSZT SZKOLENIA
549 zł + 23% VAT od osoby
– Metoda płatności: przelew.
– Pakiet korzyści w cenie.
– Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji.
– Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
Zapisz się na szkolenie

Miejscowość: 

Termin: 25.05.2018 r.

Czas trwania: 10:00 – 16:00

Pakiet 6 korzyści:

 • Szablon Polityki Bezpieczeństwa
 • Wzór Instrukcji Zarządzania Systemem
 • Szablon Polityki Prywatności i Cookies
 • Materiały szkoleniowe i upominki
 • Wsparcie prawne
 • Certyfikat RODO

Promocja: Zwrot 100% kosztów w przypadku rezygnacji

Wsparcie dla uczestników szkoleń: Krzysztof Skrzypczak – opiekun Klienta

Kontakt:

Zadzwoń: 61 61 024 61

Napisz: kontakt@szkolenierodo.pl


Skontaktuj się z nami, zapisz na szkolenie teraz i

…dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów:

Ups… to szkolenie z RODO już się odbyło, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:).

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą SzkolenieRODO.pl i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższe szkolenie RODO:

Szkolenie-rodo-terminy

DLACZEGO WARTO POZNAĆ RODO WŁAŚNIE TERAZ?

Nowe rozporządzenie obowiązuje już od ponad roku, jednak w praktyce wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Zmiany, które z niego wynikają są istotne. Na tyle, że proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz. Zwłaszcza w większych podmiotach.

CO ZMIENIA RODO?

Mówiąc obrazowo, dotychczasowe regulacje składały się z kilku segmentów, Największy stanowił o procedurach, jakie należy stosować, aby przetwarzać dane zgodnie z prawem. Z drugiej strony, dotychczasowe przepisy nie dawały GIODO skutecznych narzędzi egzekwowania istniejących wymogów. W tym kontekście, RODO jest rewolucją. Próżno szukać w nim konkretnych procedur postępowania z danymi. Opiera się raczej na ogólnych zasadach. Stanowiłoby to pozytywną deregulację, gdyby nie jeden fakt. Organy państwowe zyskały potężne narzędzie egzekwowania nowych, niedookreślonych zasad. Są to kary w wysokości aż do 20 000 000 EUR. Problem w tym, że nie określono, jakie konkretnie wymogi należy spełnić, aby stosować prawidłowo nowe zasady i nie narazić się na nowe sankcje.

A CO KONKRETNIE?

 • 72h na reakcję – Administrator Danych ma tylko 72 godziny na zgłoszenie do Urzędu faktu naruszenia ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć, jak działać natychmiast.
 • IOD – Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz licznych podmiotów z obszaru sektora prywatnego.
 • Dokumentacja – Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa), wymaga dostosowania do nowych przepisów i uwzględnienia nowych procedur.
 • NGO – Możliwość żądania odszkodowania w imieniu osób, których dotyczą dane i prawo ich reprezentacji. To nowe uprawnienie aż 130 000 organizacji pozarządowych. Prawdopodobne skutki? Najlepiej znane właścicielom stron internetowych. W kontekście masowych i kosztownych pozwów organizacji pozarządowych, o uznanie postanowień regulaminów za naruszające prawa konsumentów.
 • Punkt kontaktowy – Wyznaczenie punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe. To nowy obowiązek licznych administratorów tych danych.

…i wiele innych i zasadniczych zmian.

DLACZEGO MY?

Uczestnicząc w naszym szkoleniu dowiesz się, jak stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych. Powiemy Ci, co zrobić z dotychczasowym systemem i dokumentacją. Wyjaśnimy, na które zmiany powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Praktycznie.

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET 6 KORZYŚCI!

Biorąc udział w szkoleniu, nie tylko nabędziesz niezbędną i praktyczną wiedzę  o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uzyskasz także pakiet dodatkowych, wyjątkowych i praktycznych korzyści:

 • Szablon Polityki Bezpieczeństwa – skorelowana z programem szkolenia, pozwoli zastosować nabyte umiejętności.
 • Wzór Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Wzór Polityki Prywatności i Cookies – przyda się, jeśli prowadzisz stronę internetową.
 • Materiały szkoleniowe i przydatne upominki – zachowaj nie tylko merytoryczne wspomnienia.
 • Wsparcie prawne po szkoleniu – coś pozostaje niejasne? Skontaktuj się z nami!
 • Certyfikat RODO – pokaż światu swoje kwalifikacje!

PROGRAM SZKOLENIA RODO

Nasz program żyje, a każde szkolenie dostarcza nam nowych inspiracji. Zapisz się na szkolenie, poznaj jego ramy programowe i przyczyń się do ich nieustannego rozwoju – pytając o wszystko!

I. Wstęp i źródła prawa

 • Ustawa o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Reforma ochrony danych osobowych – czego należy się spodziewać po wejściu w życie RODO?
 • Kiedy zacząć przygotowania do wprowadzenia w życie wymogów RODO?

II. Podstawowe pojęcia i informacje

 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 • Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 • Dane osobowe – tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne.
 • Zbiory danych osobowych – jak je rozróżniać, jak kwalifikować w kontekście RODO.
 • W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?
 • Kiedy możemy je przetwarzać?

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasada legalności – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
 • Zasada celowości w przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zasada adekwatności zbieranych danych.
 • Zasada poprawności merytorycznej i jej oceny.
 • Zasada ograniczonego czasu – i możliwe optymalizacje.

IV. Obowiązki administratora danych

 • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawa krajowa oraz RODO.
 • Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach?
 • Kiedy administrator danych może udostępnić dane osobowe zebrane przed wejściem RODO w życie?
 • Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych w GIODO po wejściu w życie RODO.
 • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożony przez RODO.
 • Obowiązek uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania.
 • Domyślne ustawienia prywatności.
 • Tj. nowe zasady RODO: „privacy by design” oraz „privacy by default”.
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych.

V. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • Jak dostosować Politykę bezpieczeństwa do RODO?
 • Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO.
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a nowe zasady „privacy by design oraz „privacy by default”.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
 • Obecna dokumentacja w perspektywie aktualnych wymogów RODO.

VI. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer)

 • Co się stanie z ABI po 25 maja 2018 r.?
 • Kiedy będziemy mieli obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO oraz w opinii Grupy Roboczej art. 29.

VII. Prawa jednostki w RODO

 • Prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Wnoszenie skarg.
 • Prawo do odszkodowania.
 • Profilowanie.
 • Korzystanie z punktu kontaktowego.
 • Pomoc organizacji pozarządowych i zagrożenia z tym związane, w kontekście masowych pozwów z zakresu tzw. klauzul niedozwolonych (w regulaminach stron internetowych).

VIII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO

 • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych.
 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zabezpieczenie danych – aspekt organizacyjny.
 • Zabezpieczenie danych – fizyczne i informatyczne.

IX. Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO

 • Kary do 20 000 EUR dla podmiotów prywatnych.
 • Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
 • Sankcje dla podmiotów publicznych.

X. Podsumowanie i dyskusja.


Zapraszamy na sporą porcję aktualnej wiedzy o RODO. Skontaktuj się z nami i zapisz na szkolenie teraz. Do zobaczenia!

– Metoda płatności: przelew.
– Pakiet korzyści w cenie.
– Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji.
– Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
Zapisz się na szkolenie

Ups… to szkolenie z RODO już się odbyło, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:).

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą SzkolenieRODO.pl i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższe szkolenie RODO:

Szkolenie-rodo-terminy